دکتر عمارلو در جزوات آموزشی ایشان، به طریقی ویژه و استثنایی اقدام به توضیح و تدریس زیست شناسی نموده‌اند تا دانش‌آموزان به صورت مفهومی و عمیق مباحث این درس را فراگیرند.

داوطلبان عزیز جزوات دکتر عمارلو را فقط از موسسه فکریتو تهیه نمایید.

برای تهیه جزوات آموزشی، تستی و جمع بندی دکتر عمارلو کلیک کنید